Korisne informacije za video snimke

  • Da li je potrebna krova folija ?

    Za vreme naših predaka krovove su pravili bez folije ali su tavani bili puni prašine, ptica i insekata. Današnji zahtevi su mnogo veći, nego pre 30 - 50 godina. Pošto koristimo za stanovanje često i tavanski prostor. Moramo osigurati termoizolaciju od vlage. Dobro izabrana kvalitetna folija osigurava potpunu zaštitu od vlage. Danas stručnjaci jednoglasni su u tome da je krovna folija bitna i ne sme se izostaviti.

  • Da li je potrebna paropropustljivost krovne folije ?

    U nekim slučajevima jako je bitna, na primer ako imamo stan u podkrovlju. Merna jedinica za paropropustljivost je "sd", što je u našem slučaju idealno ako iznosi manje od 20 cm / sd. Znači što je manja vrednost od 20 cm / sd paropropustljivost je sve bolja. Poželjeno je proveriti ispravnost krovne folije, jer zbog oštećenja, može da gubi svojstva paropropustljivosti.

  • Zašto znači dobra odluka folije ?

    Zbog povećanih tehničkih zahteva prema krovovima, uvek preporučujemo koristiti krovnu foliju ispod crepa. Krovna folija povećava sigurnost krova, pruža zaštitu od štetnih uticaja. Kod izrade krova odlučite se na krovnu foliju boljeg kvaliteta. Sa ugradnjom folije slabijeg kvaliteta kao i ostalim elementima krovne opreme koji nisu dugotrajni kao originalni. Terran krovna oprema povećava.