Korisne informacije za video snimke

  • Kakve funkcije treba da garantuje streha ?

     

    Da vodu sa krova odvodi u oluk, da garantuje ventilaciju krova, da spreči ulazak insekata i ptica u tavanski prostor, da okapni lim sa folije odvodi vodu van grede i drvenarije.

     

  • Kakve greške mogu se desiti prilikom izrade ?

    Ukoliko folija nije zategnuta može da dođe do skupljanja vode kao u nekom džaku i da smanji ventilaciju. Druga greška ako foliju pustimo u oluk. To je nepotrebno jer na gredi nalazi se okapni lim, dodatak za odvod vode odnosno da ona kaplja pored zida a da ne vlaži gredu.