Korisne informacije za video snimke

 • Šta je rog i grod (kupna)?

  Ukoliko se dve krovne ravni spajaju tako, da padavine teku sa linije spajanja, onda pričamo o grodu. Horizontalna je grod, a pod uglom je rog.

 • Na šta treba da pazimo kod izrade?
  Spajanje krovnih ravni treba da bude identična na celoj ravni, da bismo dobili vodozaštitni spoj, kao i da ventilacija krova bude omogućena na celoj površini.

   

 • Da li je potrebna slemena traka i kod ravnih crepova?

  Da, jer iako deluje optički zatvoreno kod ravnog crepa, nepropusnost vode možemo samo sa trakom osigurati u potpunosti.

 • Zašto se isplati tražiti stručni savet ?

   

  Prvo i prvo besplatna je, dobitćemo stručne odgovore na naše postavljene pitanja. Izbeći ćemo nepotrebne suvišne izdatke na krovnnog pokrivača, odmah ćemo kupiti ono što je zaista bitno i kvalitetno.