Politika privatnosti

Politika upravljanja podacima Veb stranice www.gradimkrov.rs vlasnik je kompanija Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.

 

Pravila namene

 

Svrha ovih uputstava je da evidentira politiku privatnosti koju primenjuje Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. (sedište: 7754 Bolj, Tompa M. u. 10) i Politiku o privatnosti i Kompaniju o zaštiti privatnosti. U skladu sa rešenjem koje je izdalo Nacionalno telo za zaštitu podataka i slobodu informaciju, Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. 

 

Ime upravljača podataka

 

Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. (sedište: 7754 Bolj, Tompa M. u. 10.)

S obzirom na to da se upravljanje podacima odnosi na korisnike koji imaju odnos sa klijentom sa upravljačem podataka, kao što je Zakon LKSIII iz 1992. o zaštiti ličnih podataka i javnosti javnih podataka. (a) Avtv. zakona, nema potrebe da se zaštita podataka registruje u evidencijama o zaštiti podataka.

 

Ime obrađivača podataka  

 

UpSolution (7621, Pečuj, Felsőmalom Utca 3.)

 

3.1. Svrha obrade podataka je obavljanje tehničkih poslova koji se odnose na operacije obrade podataka. Lični podaci se čuvaju na serveru u vlasništvu kompanije UpSolution u Republici Mađarskoj. Dobavljač usluga čuva sve podatke koje korisnik obezbedi nakon registracije na veb lokaciji na sigurnom, zaključanom serveru. Dostavljenim podacima može se pristupiti samo tokom obrade i obrade podataka od strane zaposlenih koji imaju jedinstven, ograničen pristup („administrator“) i koji ih koriste Dobavljač usluga i procesor podataka. Davalac usluge proverava kada je zaposleni uneo bazu podataka i da li zaposleni rade pod strogim obavezama o poverljivosti.

3.2. Upotreba ove veb stranice beleži IP adresu računara korisnika, vreme početka i kraja posete, a u nekim slučajevima, u zavisnosti od konfiguracije računara korisnika, vrste pregledača i operativnog sistema. Ove informacije se automatski beleže. Davalac usluge ne povezuje podatke sadržane u datoteci dnevnika sa drugim ličnim podacima.

 

Obim ličnih podataka koji se obrađuju

 

4.1. Prilikom registracije u bazi provajdera servisa, Klijent je dužan da dostavi sledeće lične podatke:

  • ime
  • korisničko ime
  • e-mail adresa,
  • lozinka,
  • adresa (ulica, broj, sedište, poštanski broj)

Kada se registrujete u bazi dobavljača usluga, možete da date kupcu sledeće lične podatke:

  • broj telefona

4.2. Tehnički snimljeni podaci tokom rada sistema: podaci računara za prijavu korisnika koji se generišu tokom korišćenja usluge i koji su evidentirani od strane sistema za upravljanje podacima kao automatski rezultat tehničkih procesa. Podaci koji se automatski beleže automatski se evidentiraju pri prijavi i izlasku bez posebne izjave ili radnje od strane korisnika. Osim ako se zakonom ne zahteva, ove informacije se ne mogu povezivati sa drugim ličnim podacima korisnika. Samo kontroler ima pristup podacima.

4.3. Tokom poseta Veb lokaciji šaljemo jedan ili više kolačića - malu datoteku koja sadrži niz znakova - na računar posetioca, koji će jedinstveno identifikovati njegov pregledač. Ove kolačiće pruža Google i koriste se putem Google Adwordsa. Ovi kolačići se šalju na računar posetioca samo kada posetite određene podstanice, tako da oni čuvaju samo činjenicu i vreme posete toj podstanici, a ne pohranjuju nikakve druge podatke. Koriste se sledeći kolačići: Treći dobavljači, uključujući Google, čuvaju ove kolačiće kada je korisnik prethodno posetio veb lokaciju oglašivača i na osnovu toga prikazuje oglase na sajtovima trećih strana korisnika, uključujući i Google-ove. Korisnici mogu isključiti Google-ove kolačiće pomoću stranice za onemogućivanje Google Ads-a. (Možete takođe naznačiti korisnicima da možete isključiti kolačiće treće strane na stranici za isključivanje Mrežne reklamne inicijative.)

 

Pravni osnov, svrha i sredstva, trajanje upravljanja podacima:

 

5.1. Upravljanje podacima zasniva se na dobrovoljnoj, dobro informisanoj izjavi korisnika internetskog sadržaja na veb lokaciji www.gradimkrov.rs (u daljem tekstu: Veb lokacija) koja sadrži izričit pristanak korisnika na korišćenje njihovih ličnih podataka koji su dati tokom korišćenja veb stranice. Mađarski zakon CKSII iz 2011. o pravu na samoopredeljenje prava na informaciju i slobodi informisanja Na osnovu člana 5. Zakona, dobrovoljna, obaveštena i odlučna saglasnost korisnika. Korisnik daje saglasnost za svako upravljanje podacima koristeći Veb lokaciju, registrujući je u bazi podataka Davaoca usluge ili dobrovoljno unoseći sporne podatke.

5.2. Maloletnici mlađi od 16 godina ne mogu da se registruju na sajtu.

5.3. Svrha upravljanja podacima je pružanje usluga dostupnih na veb lokaciji. Dobavljač usluga čuva podatke koje je Klijent dostavio u određenu svrhu isključivo u svrhu ispunjenja narudžbe i naknadno dokazivanje uslova bilo kojeg ugovora koji se može zaključiti.

5.4. Svrha automatski prikupljenih podataka je izrada statistike, tehnički razvoj IT sistema i zaštita prava korisnika.

5.5. Kontrolor ne može koristiti lične podatke date u druge svrhe osim onih navedenih u ovim odeljcima. Ako zakonom nije drugačije određeno, otkrivanje ličnih podataka trećim licima ili vlastima podleže prethodnom izričitom pristanku korisnika.

5.6. Kontrolor ne proverava lične podatke koji su mu dostavljeni. Tačnost datih informacija je isključivo odgovornost osobe koja ih daje. Svaki korisnik, u vreme davanja korisničkog imena, takođe je odgovoran za korišćenje usluge samo za to korisničko ime. Što se tiče ove odgovornosti, svaka odgovornost u vezi sa prijavama pod datim korisničkim imenom snosi se isključivo onom korisnicom koja je registrovala to korisničko ime.

5.7. Kontrolor čuva podatke dve godine od ispunjenja naloga, s tim što je druga narudžba data tokom ovog perioda podužujući period čuvanja podataka za dve godine.

5.8. Ako u roku za čuvanje podataka ne bude primljena nova narudžba, kontroler će podatke izbrisati u roku od 5 radnih dana od roka.

5.9. Kontrolor podataka briše podatke o kupcu na zahtev u roku od 5 radnih dana od zahteva.

 

 

Prava i prava kupca

 

6.1. Kupac može u bilo kojem trenutku zatražiti podatke o ličnim podacima kojima upravlja Pružalac usluge i može ih izmeniti u bilo koje vreme na način određen u politici privatnosti. Korisnik takođe ima pravo da zatraži brisanje svojih podataka u skladu sa članom.

6.2. Davalac usluge će, na zahtev Kupca, pružiti informacije o podacima koje obrađuje Dobavljač usluge, trajanju čuvanja podataka, kao i o tome ko je i u koje svrhe primio ili primio podatke. Davalac usluge će tražene informacije dostaviti u pisanom obliku u roku od 30 dana od predaje zahteva.

6.3. Subjekt podataka može ostvariti svoja prava putem sledećih podataka za kontakt: Adresa e-pošte:

Adresa:

Terran Krovni Sistem doo.

Matije Korvina 17., 24000 Subotica

E-pošta: srbija@terran.rs

Klijent može kontaktirati bilo koje osoblje Davaoca usluge radi bilo kakvih upita ili komentara u vezi sa upravljanjem podacima putem gore navedenih podataka o kontaktima.

6.4. Kupac može u bilo kojem trenutku zatražiti ispravku ili brisanje pogrešno snimljenih podataka. Klijent može ispraviti neke od svojih podataka na Veb lokaciji; u ostalim slučajevima, Dobavljač usluga briše podatke u roku od 3 radna dana od prijema zahteva, u tom slučaju ih neće moći vratiti. Brisanje se ne odnosi na obradu podataka koja se zahteva po zakonu (npr. Računovodstveni propisi), provajder zadržava te podatke tokom potrebnog perioda.

6.5. Klijent može izvršiti svoja prava na sudu (U mađarskoj) u skladu s Avtv. I Građanskim zakonikom (akt IV iz 1959. godine) i može zatražiti pomoć́ i poverenika za zaštitu podataka (1051 Budimpešta, Nador u. 22. Poštanska adresa: 1387 Budimpešta, str. 40, dalje informacije) : http://abiveb.obh.hu/abi/).

6.6. Ako je Klijent dostavio podatke treće strane u cilju korišćenja Usluge ili je tokom korišćenja Veb lokacije izazvao bilo kakvu štetu, provajder usluge ima pravo da zahteva kompenzaciju od Kupca. U takvom slučaju, Pružalac usluga će pružiti svu pomoć́ organima odgovornim za utvrđivanje identiteta prekršioca.

 

Korišćenje adrese e-pošte

 

7.1. Sistem provajdera može da prikuplja podatke o aktivnostima korisnika, koji ne mogu biti povezani sa bilo kojim drugim informacijama koje pružaju korisnici prilikom registracije ili sa bilo kojim informacijama koje se generišu prilikom korišćenja drugih veb lokacija ili usluga.

7.2.U svim slučajevima kada Davalac namerava da pružene podatke koristi u svrhu koja nije svrha prvobitnog prikupljanja podataka, Korisnik će o tome obavestiti korisnika i pribaviti njegov prethodni izričiti pristanak i pružiti mu mogućnost da zabrani upotrebu.

7.3. Pružalac usluge se obavezuje da će osigurati sigurnost podataka, a takođe preduzima tehničke mere kako bi osigurao da su podaci snimljeni, sačuvani ili obrađeni zaštićeni ili da učine sve što je u njenoj moći da spreče njihovo uništavanje, neovlašćenu upotrebu i neovlašćeno menjanje. Takođe se obavezuje da će pozvati bilo koju treću stranu kome se može preneti ili preneti da ispuni svoje obaveze u vezi s tim. Davalac usluge zadržava pravo da jednostrano izmeni ovu Politiku bez prethodnog obaveštenja Klijenata. Nakon stupanja na snagu izmene, Kupac se slaže da će Uslugu koristiti na pod razumijevani način korišćenjem Usluge.